logo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) - klientom zobowiązanym do prowadzenia pełnej księgowości nasze biuro oferuje:


Prowadzenie podatkowej księgi  przychodów i rozchodów -  klientom zobowiązanym do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów  nasze biuro oferuje:


Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego -  klientom zobowiązanym do prowadzenia księgowości w formie ryczałtu ewidencjonowanego nasze biuro oferuje:

Copyright © 2024, Biuro Rachunkowe A.M. Pakuła