logo

  1. budową budynku mieszkalnego,
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 

Copyright © 2019, Biuro Rachunkowe A.M. Pakuła